B2C-OsakaUmeda gem-TorWest Raffine-Kobe
. B2C Osaka Umeda
06-6361-5666
holiday/Monday


Osaka Umeda shop

.

Osaka shop Map

JROsaka -st.,Hankyu ,Hanshin Umeda -st.By walking 5min.
#Detail Map


. Raffine-Kobe
078-333-1120
holiday/Monday


RaffineKobe shop

.

RaffineKobe Map

JR,Hanshin Motomachi-st.,JR,Hankyu Sannomiya -st.By walking 4min.
#Detail Map